+48 91 88 18 600 info@nowamyl.pl
  • Polski
  • English

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego „NOWAMYL” S.A. z siedzibą  w Łobzie,  w związku  z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki tj. ul. Szosa Świdwińska 1, 73-150 Łobez   w dniach roboczych  (od  poniedziałku do piątku) w godzinach 700-1500.